სქეჩბუქი

ზომა/ფორმატი A4 (1)
ფურცელი 24 (1)
გრამაჟი 300 (2)
მწარმოებელი COROT (3)
ფილტრი