საოფისე ქაღალდი | Office paper

ზომა/ფორმატი A4 (14)
ფურცელი 500 (4)
მწარმოებელი Sylvamo (4)
ფილტრი